Info

De specifieke aanpak van Turngroep De Greves, namelijke originele, leuke en experimenterende bewegingsvormen aanbieden en tegelijkertijd een hoog technisch niveau halen, is een succesformule gebleken.

Aan solidariteit binnen de groep en aan teamwork van groot met klein wordt veel belang gehecht.

Prestatieturnen wordt gestimuleerd, maar is niet essentieel. Werken in een creatieve, constructieve en positieve sfeer is voor iedereen leuk en belangrijk.

De autonoom werkende groep, meer dan 40 jaar, heeft leden uit de verschillende scholen en gemeenten.

Alle leeftijden zijn vertegenwoordigt in de groep.

Vanaf 3,5 à 4 jaar kunnen de beginnelingen aansluiten bij de turngroep.

Zij hoeven nog geen turnervaring te hebben. Wij leren hen alle knepen. Het ‘graag doen’ is vooral belangrijk.

Weliswaar wordt bij oudere turners ook een grote inzet en doorzetting verwacht.

Turngroep De Greves groeit steeds verder uit tot een wervelende compagnie en heet iedereen van harte welkom.

Hieronder vindt u het organogram terug van onze bestuursleden:

%d bloggers liken dit: